harrievandongen

Over Harrie van Dongen

Als zelfstandig taxateur ben ik werkzaam sedert 1987 en heb dus al bijna 30 jaar ervaring in het vak. In al deze jaren heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende gebieden van het taxatie vak.

Taxaties voor agrarische sector

Vanuit mijn achtergrond in de agrarische sector heb ik in het hele werkgebied van de agrarische wereld getaxeerd. Dit bestrijkt het vlak van waardering voor de stoppende agrariër, ten behoeve van:

• Fiscale herwaardering
• Bedrijfsovernames
• Minnelijke taxaties met de belastingdienst
• Inbreng in VOF en BV
• Oprichting van BV
• Ontwikkeling van ruimte voor ruimte kavels
• Taxaties ten behoeve van verkoop aan overheden ter voorkoming van onteigening 
• Verkoop aan projectontwikkelaars 
• Aankoop voor projectontwikkelaars
• Taxaties t.b.v. VIV en RBV
• Taxaties van aanverwante bedrijven zoals loonwerkbedrijven, slachterijen, vleesverwerkende bedrijven, voerleveranciers, cool stores en andere industriële bedrijven.

Projectontwikkeling

Ook heb ik veel onderhandelingen gevoerd voor projectontwikkeling t.b.v. aankoop:

• Als contra-expert bij de overheid t.b.v. minnelijke aankoop
• Het kopen en verkopen van bedrijven en woningen

Door deze uitgebreide ervaring kan ik op veel terreinen advies geven als daar behoeft aan is of aangeven waar expertise is te krijgen.

Bestuurservaring

Naast het taxeren veel ervaring als bestuurder. Doordat in het taxeren de ruimtelijke ordening, bouwwetgeving, en alle wetgeving waarmee de agrarische sector de afgelopen dertig jaar mee te maken heeft gehad, een belangrijke plaats innam (en nog steeds inneemt), heb ik van deze ervaring gebruik gemaakt als bestuurder.

Veel ervaring heb ik in het besturen van gemeentes, waar ik jarenlang gemeenteraadslid en wethouder ben (geweest). Door deze ervaring weet ik hoe ambtelijke organisaties werken en dit kan in het overleg over ruimtelijke kwesties belangrijk zijn.

Daarnaast ben ik nauw betrokken geweest bij de reconstructieplannen als vertegenwoordiger voor de ZLTO. In die hoedanigheid heb ik ook mogen ervaren hoe een en ander werkt op provinciaal niveau en heb als zodanig veelvuldig contact gehad zowel met ambtenaren als bestuurders.

Vanuit het taxeren en het besturen heb ik mij ook veelvuldig met het vakgebied van de ruimtelijke ordening beziggehouden. Bestemmingsplannen en procedures daaromtrent zijn voor mij een open boek. Op dat gebied komen steeds meer mensen voor onverwachte verrassingen te staan, daarbij kan ik uitstekend van advies dienen.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?